ارتباط با ما

دفتر مرکزی پشتیبانی سامانه همیار مدرسه:

قرچک، بلوار امام خمینی، جنب بانک کشاورزی ، ساختمان سام ، طبقه دوم ، شرکت فنی  مهندسی پارسا الکترونیک

تلفن های تماس: (شنبه الی چهارشنبه 9 صبح الی 18 بعداظهر – پنجشنبه 9 صبح الی 14 بعداظهر)

021-36144202    –    021-36144204

خاطر نشان می سازد کلیه خطوط تماس سامانه همیار مدرسه توسط تیم پشتیبانی بررسی خواهد شد.