بسمه تعالی

شرایط و ضوابط ثبت نام مدارس در سامانه همیار مدرسه

امکان ثبت نام در سامانه همیار مدرسه تنها برای مدارس دولتی، غیر دولتی و آموزشگاه های مجوز دار امکان پذیر می باشد.

تمام موارد خواسته شده در صفحه ثبت نام می بایست به صورت کامل تکمیل شود.

خاطر نشان میسازد در صورت وارد کردن اطلاعات نادرست در سامانه تمامی عواقب بوجود آمده ناشی از آن برعهده ثـبت نام کننده می باشد.

پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه، اطلاعات درج شده به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد لذا برای ویراییش اطلاعات وارد شده می بایست با مرکز پشتیبانی سامانه ارتباط برقرار نمایید.

با توجه به سیاست های سامانه همیار مدرسه در راستای اطلاعات مدارس، در صورت نیاز از مرکز سامانه پشتیبانی همیار مدرسه با شماره تماس ثبت شده مدارس ارتباط برقرار خواهد شد.

شرایط درخواست و خرید سرویس ها در سامانه همیار مدرسه

خرید تمامی سرویس های پشتیبانی سامانه همیار مدرسه از طریق نشانه اینترنتی  www.samanehm.ir  صورت می گیرد.

با توجه به  شرایط مالی و اقتصادی متفاوت کلیه مدارس سامانه همیار مدرسه کلیه سرویس های پشتیبانی و خدماتی خود را به دو روش پرداخت اقساطی و کامل عرضه می نماید.

پرداخت به روش نقدی شامل بن تخفیف می باشد.

پس از ثبت و خرید سرویس مورد نظر امکان تعویض سرویس به هیچ عنوان قابل انجام نمی باشد.

سرویس های سامانه همیار مدرسه تنها متعلق به مدارس می باشد و هر گونه فروش سرویس و خدمات این سامانه جرم بوده و از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد شد.

 

قوانین سایت ممکن است در آینده تغیر یابد. در صورت تغییر قوانین و یا اضافه شدن مفاد بیشتر، تمام شرایط و ضوابط را می پذیرم